کارگاه درام بین دو انقلاب

تاریخ ارسال: 93/7/7

ثبت نام برای عموم آزاد است 

66931159

تست های انتخابی مرور موسیقی

تاریخ ارسال: 93/07/01

تست های انتخابی مرور موسیقی

* برای روز پنج شنبه 93/7/3 حل شود

 

ردیف

شماره سوال

ردیف

شماره سوال

ردیف

شماره سوال

ردیف

شماره سوال

1

106

14

126

27

152

40

179

2

107

15

127

28

153

41

180

3

108

16

129

29

155

42

188

4

110

17

132

30

156

43

195

5

112

18

133

31

157

44

199

6

113

19

134

32

164

45

200

7

114

20

135

33

165

46

206

8

115

21

137

34

166

   

9

118

22

138

35

170

   

10

119

23

139

36

171

   

11

122

24

140

37

174

   

12

123

25

145

38

176

   

13

125

26

151

39

178

   
 

 

رتبه 2 کنکور سراسری 963

تاریخ ارسال: 93/05/12

رتبه 2 کنکور سراسری 93

مهتا منصوری 

مهتا جان همیشه سربلند و موفق باشی

رتبه های کنکور سراسری 93

تاریخ ارسال: 93/05/12

به فاصله ی رتبه ها در آموزشگاه میدیا توجه کنید 

تغییرات بودجه بندی آزمون 3

تاریخ ارسال: 92/09/14


به دلیل برگزاری امتحانات ترم اول در تاریخ 7 دی ماه آزمون سوم میدیا در تاریخ 29/9/92 با تغییرات زیر برگزار می شود :

 

تغییرات بودجه بندی آزمون سوم - 29 / آذر/ 1392

نام درس

ردیف

منابع هنر

محدوده مطالعه

درک

عمومی هنر

1

2

تاریخ هنر جهان ـ جدید

سیر هنر در تاریخ (2)

فصل هشتم حذف شود

فصل سوم حذف شود

 

خلاقیت

تصویری

10

11

12

کارگاه هنر (2)  جدید

انسان، فضا، طراحی

چاپ دستی

از ص 41 تا سر ص 63 (فصل 2 )

از ص 58 تا سر فضای رویا

از چاپ برجسته تا سر چاپ سیلک استنسیل

خلاقیت موسیقی

20

ج: سازهای موسیقی کلاسیک

سازهای زهی حذف شود

خلاقیت  نمایشی

21

ج) سینما

از زوایای دوربین تا سر نورپردازی

 

دروس عمومی

ادبیات

24

ادبیات‏ فارسی 2:  درس‏12 پایان درس 19

 

 

* توجه : تغییرات ارائه شده فقط در این بخش هاست بقیه مباحث از هر درسی سر جای خود قرار دارد .