تحلیل آزمون 3- تاریخ آزمون 1396/09/24


تحلیل و بررسی کارنامه آزمون 3

باز هم تأکید زیادی برای تحلیل آزمون:

اگر می خواهید نقاط ضعف درسی تان مشخص شود و آنها را به نقاط قوت تبدیل کنید حداقل 6 درس ضریب بالا یا پر اهمیت را سؤال به سؤال بررسی کنید. مطمئن باشید این کار کمک بسیار زیادی به شما می کند و دقت شما را بالاتر می برد.

جستجو کنید که چرا پاسخ سؤال را غلط زده اید:

1ـ زیرا شما به محدوده مطالعه نرسیده اید.

2ـ دریافت و درک شما از مطلب درسی اشتباه بود.

3ـ تسلط زیادی به مطالب نداشتید و دوره را انجام ندادید.

4ـ تردیدهای شما زیاد بود و نیاز به دوره دارید.

5ـ در دروس عمومی ریتم شما کند است. پس مهارت تست زنی ندارید و به زمان بندی توجه نمی کنید.

6ـ ساعات مطالعه شما نسبت به حجم درس مورد نظر انطباق ندارد و تصور می کنید که چون 5 ساعت در هفته در یک درس موفق عمل می کند، پس برای همه دروس جواب می دهد. (برای مثال چون با  5ساعت مطالعه نمایش درصد خوبی بدست می آورید، درک عمومی را نیز (با این همه کتاب و مطلب)          5 ساعته می خوانید!!!)

7ـ هر چقدر به شما فرمول و برنامه داده می شود، می خواهید تا پایان سال راه و روش خودتان را تجربه کنید. به خاطر داشته باشید سالهاست دیگران این مسیر را با این دروس تجربه کرده و باید از این تجربیات استفاده کنید و فرصت زیادی ندارید، زیرا به همین راحتی آذر ماه نیز به پایان رسید. تجربه خودتان بس است.

8ـ منبع مطالعاتی شما کم است و یا مناسب نیست.

9ـ اضطراب دارید.

10ـ تمرکز ندارید.

11ـ صورت سؤال و گزینه ها را معمولاً اشتباه می خوانید (حتماً در خواندن درس نیز این مورد را دارید.)

 

13ـ به برنامه ریزی و مشاوره درست عمل نمی کنید.

 

12ـ بعضی سؤالات را اصلاً ندیدید! (هم تمرکز ندارید، هم دقت شما کم است و هم ... خیلی چیزها که باید سراغ آن بروید.)

 

 

 

 

به خاطر داشته باشید که از این ماه به بعد باید برای ساعات مطالعه خود به ضرایب و اهمیت دروس توجه کنید، مثلاً همه دروس را نباید با زمانی یکسان و فقط در حد هفته ای 3 ساعت مطالعه کنید و خوشحال باشید که در هفته 33 ساعت مطالعه کرده اید، این روش، روش موفقیت آمیزی نیست.

 

14ـ درست وارد نکردن شماره گزینه ها در پاسخ نامه.

·         تعداد داوطلبان بسیار خوب، خوب و متوسط خوب بیشتر شده است.

** اصلاحیه آزمون: سوال 31 عربی حذف شده است. تیتر سوال 34 و 35  عربی عین الخطا درست می‌باشد. سوال 172 درس تصویری گزینه 1 ، سوال  178 درس تصویری گزینه 4 و سوال 180 درس تصویری گزینه 1 صحیح می‌باشد.

 

بسیار‏عالی

عالی

بسیار‏خوب

خوب

متوسط‏خوب

متوسط

متوسط