چرا به مشاوره نیاز داریم ؟

تاریخ ارسال: 92/05/21

داوطلبان کنکور، درگیر تعداد و حجم دروس، رفت و آمد، دوره کردن و اضطرابهای کنکور هستند. اگر فرد باتجربه ای بتواند از دور نظاره­گر و راهنمای یک داوطلب کنکوری باشد و راه و روش سریعتر به مقصد رسیدن را به فرد ارائه دهد، قطعاً داوطلب متعادل­تر و موفق­تر خواهد­بود. به خصوص در کنکور هنر به دلیل شکل متفاوت کنکور و همچنین شیوه درس خواندن و بیان مطلب، بیشتر داوطلبان نیاز به همراهی دارند. گذشته از این مطلب، داوطلب کنکور نیاز دارد که گاه درباره خود، برای کـسی حرف بزند و به اصطلاح    درد­دل کند. بنابراین از لحاظ روحی نیز همین که داوطلب بداند فردی او را می فهمد، حجم مطالب درسی او را می داند، پیشرفت یا پس رفت او را درک می کند، کمتر مشکل خواهد داشت .