ردیفنام و نام خانوادگیرتبه
1 شیوا رستگار 4
2 فاطمه اشکانی 5
3 بهاران اقبال زاده 11
4 صبا صفری 15
5 شادان محمودیان 23
6 مهرناز زندرحیمی 24
7 شمیم سبزواری 25
8 مهسا صمیم 28
9 انسیه امیری فر 29
10 فرناز قوامی 30
11 پریا منظوری 36
12 نیلوفر خدابخش 42
13 آرزو قاسمی 44
14 فاطمه فریدونی 61
15 شقایق جلیلی فر 64
16 پانته آ غلامی 67
17 سارا قبا 68
18 آیدا توتونچی 76
19 مهسا حاجتی 80
20 پانیذ رئیس قلعه 83
21 پریناز شهرآئینی 99
22 ریسا زرین قلم 103