آشنایی با رشته ها

تاریخ ارسال: 92/05/09

 

رشته حفاظت و مرمت آثار تاریخی

 

هدف این رشته تربیت افراد متخصص و دارای کارایی عملی در امر حفاظت و مرمت آثار تاریخی است . متخصصانی که به بهره گیری از تجربیات عملی و آگاهی های علمی و تاریخی و هنری که در طول این دوره کسب می کنند ، در جهت مرمت ، احیاء نگهداری و به طور کلی حفاظت علمی آثار تاریخی قدم بر می دارند . فارغ التحصیلان این دوره در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها و کارگاه های مختلف حفاظت و مرمت مانند کتابخانه ها ، موزه ها و سازمان های فرهنگی موجود در سراسر کشور فعالیت می کنند .

دروس این رشته در طول تحصیل : فیزیک ، شیمی ، ترسیم فنی ، تاریخ و مبانی نظری مرمت ، هنر و تمدن اسلامی ، تاریخ و فن شناسی آثار ، آشنایی با باستان شناسی و روش های آن ، آشنایی با هنرهای سنتی ایران ، آشنایی با هنر و معماری پیش از اسلام ایران ، آسیب شناسی آثار ، حفاظت و مرمت کاوش باستان شناسی ، آزمایشگاه حفاظت و مرمت .

 

دانشگاه های پذیرنده : زابل ، هنر اصفهان

 

آشنایی با رشته ها

تاریخ ارسال: 92/05/09

 

رشته هنرهای سنتی

 

فارغ التحصیلان این رشته با آموزش های نظری و کارگاهی خود و آشنایی و کار عملی در زمینه هنرهای سنتی قادر خواهند بود ، در انجام پژوهش های هنرهای سنتی و نیز حفظ و احیای این هنرها ، به صورت کمک برای کارشناس نقشه داشته باشند و اداره واحد ها  و کارگاه های تولیدی را در چهارچوب ادارات و سازمان های فرهنگی دولتی یا بخش خصوصی بر عهده بگیرند . گفتنی است که این دوره مشترکات قابل توجهی با کارشناسی صنایع دستی دارد .

دروس این رشته در طول تحصیل : کارگاه طراحی پایه ، هنر و تمدن اسلامی ، آشنایی با هنر فرهنگ های همجوار ، آشنایی با مردم شناسی و روش های ایران ، آشنایی با هنرهای سنتی آن ، آشنایی با باستان شناسی و روش های آن ، ترسیم فنی ، خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی ، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ، طرح اشیاء در تمدن اسلامی ، حفظ و احیاء هنرهای سنتی ، موسیقی از نظر اسلام ، آشنایی با موسیقی بومی مناطق ایران ، نمایش در ایران ، کارگاه هنرهای سنتی ، کارآموزی پژوهش در هنرهای سنتی .

 

دانشگاه های پذیرنده :  شهید باهنر کرمان ( کاردانی )

 

آشنایی با رشته ها

تاریخ ارسال: 92/05/09

 

رشته هنرهای تجسمی

 

کاردانی هنرهای تجسمی دارای سه شاخه نقاشی ، گرافیک و نقاشی ایرانی است و هدف آن تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با اصول مقدماتی و پایه هنرهای یاد شده ، بتوانند استعداد جوانان کشور را در هنرهای تجسمی تشخیص داده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر واحد هنری دیگر فعالیت کنند .

دروس این رشته در طول تحصیل : هندسه مناظر و مرایا ، مبانی هنرهای تجسمی ، کارگاه طراحی پایه ، خوشنویسی ، هنر در تمدن اسلامی ، سیر هنر در تاریخ ، مبانی و اصول رسانه و تحقیق ، آموزش هنر در مدارس ، ادبیات فارسی .

دروس تخصصی شاخه نقاشی ایرانی ( مینیاتور ) : کارگاه نقاشی ایرانی ، آشنایی با اصول مقدماتی حجم ، کارورزی ، رساله نهایی .

دروس تخصصی شاخه نقاشی : کارگاه نقاشی ، آشنایی با اصول مقدماتی حجم ، کارورزی ، رساله و پروژه نهایی .

دروس تخصصی شاخه گرافیک : کارگاه عکاسی ، خوشنویسی و طراحی حروف ، کارورزی ، رساله و پروژه نهایی

 

دانشگاه های پذیرنده ( در مقطع کاردانی ) : ارومیه – اهواز – غیرانتفاعی آپادانا شیراز – غیرانتفاعی ارم شیراز – غیرانتفاعی فردوس مشهد – غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر – غیرانتفاعی مازیار نور – غیرانتفاعی میرعماد قزوین – غیرانتفاعی نیما محمود آباد

 

آشنایی با رشته ها

تاریخ ارسال: 92/05/09

 

رشته باستان شناسی

 

هدف این رشته تربیت افرادی است که دانش و تجربه لازم را برای مشارکت در مطالعات ، پژوهش ها و کاوش های باستان شناسی به عنوان کارشناسان و عضو هیات اجرایی داشته باشند .

دروس این رشته در طول تحصیل : کارگاه طراحی پایه ، آشنایی با باستان شناسی و روش های آن ، ترسیم فنی ، آشنایی با هنرهای سنتی ایران ، آشنایی با حفاظت و مرمت و آثار و روش های آن نقشه برداری ، تاریخ عمومی ایران ، هندسه مناظر و مرایا ، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ های همجوار ، آشنایی با باستان شناسی و آثار تاریخی پیش از اسلام ایران ، سفال دوره پیش از اسلام ایران ، هنر و تمدن اسلامی ، خطوط باستانی ایران ، آشنایی با بافت ها و محوطه های دوره اسلامی ایران ، خطوط باستانی ایران ، آشنایی با بافت ها و محوطه های دوره اسلامی ایران ، سفال دوره اسلامی ایران ، خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی ، کارآموزی شناسایی و بررسی   باستان شناسی ، حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان شناسی ، آشنایی با باستان شناسی و آثار تاریخی دوره اسلامی ایران ، مهر و سکه ، کار آموزی کاوش باستان شناسی دوره پیش از اسلام ، کارآموزی کاوش باستان شناسی ، دوره اسلامی .

 

دانشگاه های پذیرنده : بوعلی سینا همدان – بیرجند – تهران – زاهدان – شهرکرد – کاشان – اردبیل – نیشابور – هرمزگان – غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر – غیرانتفاعی مارلیک نوشهر – زابل ( کاردانی ) – غیرانتفاعی گرگان ( کاردانی )

 

آشنایی با رشته ها

تاریخ ارسال: 92/05/09

 

رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

 

این رشته دارای دو گرایش گرافیک رایانه ای و انیمیشن رایانه ای است . گرافیک رایانه ای یک هنر کاربردی است که به تبلیغ ارائه ، اشاعه و بیان تصویری کالاهای تبلیغاتی و فرهنگی می پردازد . دانشجوی گرافیک رایانه در صدا و سیما طراحی صحنه ، دکور ، لباس ، تیتراژ و موارد مشابه برای برنامه های تلویزیونی را آموزش می بینند .

دروس مشترک در هر دو گرایش : مبانی ارتباطات ، مردم شناسی و رسانه های تصویری ، آشنایی با هنر در تاریخ ، عکاسی ، تاریخ تلویزیون و فناوری رسانه های جدید ، حکمت هنر اسلامی ، ارتباطات بصری ، آشنایی با فلسفه ، تلویزیون زبان و ساختار ، پژوهش و نگارش در تلویزیون ، قصه در ادیان ، درک و بیان بصری ، مخاطب شناسی تلویزیون ، فلسفه هنر ، تاریخ انیمیشن ، طراحی ، عکاسی و هنرهای دیجیتالی ، سیر تحولات گرافیک ، مبانی سایبر مدیا ، کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون ، طراحی و گرافیک ، گونه شناسی برنامه ای تلویزیونی ، مبانی انیمیشن دیجیتالی ، نرم افزارهای گرافیکی ، مبانی گرافیک ، تدوین دیجیتالی ، مبانی تبلیغات تلویزیونی ، جلوه های بصری دیجیتالی ، زیبا شناسی هنرهای دیجیتالی ، تلویزیون آموزشی ، انیمیشن تعاملی .

دروس تخصصی گرایش گرافیک رایانه ای : کارگاه گرافیک دیجیتالی ، ژورنالیسم تلویزیونی ، طراحی وب ، پروژه نهایی .

دروس تخصصی گرایش انیمیشن رایانه ای : کارگاه انیمیشن دیجیتالی ، انیمیشن دو بعدی ، موسیقی و انیمیشن ، انیمیشن سه بعدی ، نویسندگی برای انیمیشن ، پروژه نهایی .

 

دانشگاه های پذیرنده :  دانشکده صدا و سیما ( مرد ) – غیرانتفاعی هنر شیراز

 

نظرات دانشجویان این رشته :

← برای افرادی که علاقه مند به دنیای خیال می باشند این رشته بسیار جذاب است . در هر صورت خلق یک اثر هنری به صورت متحرک خیلی جالب و جذاب می باشد . و همچنین در مورد سختی این رشته باید گفته شود که تولید انیمیشن کاری دشوار و زمان بر است و فقط با نیروی علاقه می توان آن را سپری کرد .