آموزشگاه میدیا با مدیریت خانم افسانه نسل شریف در مهر ماه سال 1379 فعالیت خود را به شکل اختصاصی در کنکور هنر آغاز کرده که خوشبختانه با برنامه ریزی دقیق و مناسب و با بهره گیری از اساتید متخصص و کادر مجرب در زمینه کنکور هنر تاکنون توانسته است بهترین و بیشترین آمار قبولی را داشته باشد .

کسب این افتخار نه تنها در داشتن رتبه های 1 تا 3 ، بلکه داشتن آمارِ بالای رتبه های دو رقمی در طی این سال ها بوده است .

 

ما مدعی هستیم که :

بیشترین آمار قبولی در دانشگاه های تهران و هنر را داریم .

موفقیت آموزشگاه میدیا نتیجه مدیریت مجموعه و کار گروهی اساتید است و نه یک استاد خاص .

در دروس عمومی بر خلاف موسسات هنری دیگر از اساتید ممتاز رشته های ریاضی و تجربی بهره می گیریم.

در برنامه ریزی درسی و ایجاد امکانات آموزشی ، دقیق و منضبط هستیم .

استاندارد ترین آزمون های آزمایشی هنر با تراز معادل کنکور سراسری را برگزار می کنیم .

در پرسش درسی و آزمون های کلاسی پیگیر هستیم .

توجه ویژه به مشاوره تحصیلی و نظم و انضباط برای داوطلب کنکور الزامیست .

جدیت در انضباط اخلاقی و آموزشی از روش های اصلی ماست .

 

آمار قبولی های آموزشگاه میدیا :

 

سال 1380

75 درصد قبولی سراسری و رتبه های 1 و 9 سراسری

 

سال 1381

80 درصد قبولی سراسری و 95 درصد قبولی آزاد

 

سال 1382

80 درصد قبولی سراسری و 90 درصد قبولی آزاد

 

سال 1383

70 درصد قبولی سراسری و رتبه 1 و 9 سراسری

 

سال 1384

80 درصد قبولی سراسری و رتبه های 1 و 7 سراسری

 

سال 1385

85 درصد قبولی سراسری و رتبه های 6 و 9 و 11 سراسری

 

سال 1386

85 درصد قبولی سراسری و رتبه های 4 و 6 و دو رتبه ی 10

 

سال 1387

80 درصد قبولی دو رتبه ی 1 و 8 سراسری

 

سال 1388

90 درصد قبولی و رتبه ی 1 سراسری و رتبه 1 منطقه 3 و رتبه های 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 سراسری

 

سال 1389

90 درصد قبولی و رتبه ی 4 ، 5 ، 12 و 15 سراسری 42 رتبه زیر صد

 

سال 1390

92 درصد قبولی و رتبه های 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 13 ، 14 ، 15 و ...

 

سال 1391

95 درصد قبولی و رتبه های 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 و ...

 

سال 1392

95 درصد قبولی و رتبه های 1 ، 4 ، دو رتبه ی 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 و ...